סוכנות הביטוח "רעות ורויטל" הינה בעלת רישיון תאגידי לשיווק ומכירה של השירותים הבאים:

ביטוח פנסיוני
שיווק כלל המוצרים הפנסיונים לפי צו ההרחבה במשק הן לשכירים והן לעצמאיים:
קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, בחינת דמי ניהול, התאמת המוצר לפי עיסוקו של המבוטח.

הזמנת מסלקה פנסיונית ותכנון תיק הביטוח הפנסיוני והצבירות של המבוטח מהיום שהחל לחסוך לפנסיה

ביטוח פיננסים
שיווק תוכניות פיננסיות/תוכניות חיסכון של חברות הביטוח
מבחינת מסלולי ההשקעה המותאמים לגיל המבוטח, הפחתת דמי הניהול, וניהול כספי המבוטח אל מול חברות הביטוח

ניהול סיכונים
בחינת הר הביטוח של כל מבוטח לפי ת.ז. בניית דוח מסודר המפרט את המצב הביטוחי
של המשפחה כיום ואת המלצותינו לשדרוג התיק במידת הצורך:
ביטול כפילויות ביטוח, הוזלת עלויות, והרחבת כיסויים חדשים שנכנסים לענף

מוצרים
ביטוח בריאות מורחב: מחלות קשות , תאונות אישיות
ריסק: ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, קופות פנסיונית , קופות גמל, חסכון והשקעה,
ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, ביטוח נסיעות לחו"ל